Taxonomi för databashanterare

Bachelor thesis Swedish OPEN
Österberg, Alexander;
(2017)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik
  • Subject: Engineering and Technology | Teknik och teknologier

Syftet med denna undersökning är att ta fram en taxonomi för databashanteringssystem (DBMS) som kan förenkla valet av DBMS, då det kan vara en lång och komplicerad process. Taxonomin klassificerar kriterier hos DBMS som anses viktiga i en litteraturstudie av flertalet a... View more
Share - Bookmark