Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

Bachelor thesis Swedish OPEN
Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie;
(2008)
  • Publisher: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
  • Subject: financing | credit | secureties | surety | banc | intangible | assets | finansiering | kredit | säkerheter | borgen | bank | immateriell | tillgångar | Business studies | Företagsekonomi

Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på at... View more
Share - Bookmark