publication . Bachelor thesis . 2008

Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
  • Country: Sweden
Abstract
Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska få ett lån beviljat. Vi har hämtat relevanta böcker och artiklar genom litteratursökning i högskolebiblioteket i Eskilstuna och Västerås. Den hämtade teorin låg sedan till g...
Subjects
free text keywords: financing, credit, secureties, surety, banc, intangible, assets, finansiering, kredit, säkerheter, borgen, bank, immateriell, tillgångar, Business studies, Företagsekonomi
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue