Airbus A320 NEO Base Maintenance Concept SAS Operations

Bachelor thesis Swedish OPEN
Dafgård, Oscar;
(2017)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik
  • Subject: Underhållsåtgärd | Underhållskoncept | Engineering and Technology | Teknik och teknologier

Detta arbete har utförts tillsammans med SAS, för att undersöka om ett base maintenance koncept med ett intervall på 36 månader skulle vara mer kostnadseffektivt än 24 månader för deras nya Airbus A320 NEO flotta. SAS, precis som alla andra flygbolag utnyttjar sina flyg... View more
Share - Bookmark