Minimering av momentförluster i en hypoidväxel

Bachelor thesis Swedish OPEN
Eriksson, Claes;
(2011)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik
  • Subject: Hypoidväxel | verkningsgrad | friktion | lager | förspänning | friktionsförluster | lagerförluster | Tribology (Interacting Surfaces including Friction, Lubrication and Wear) | Tribologi (ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning) | Applied Mechanics | Teknisk mekanik

Syftet med detta projektarbete var att minska energiförlusterna i Getrag All Wheel Drives hypoidväxlar (se kapitel 7.2.3). Uppdraget bestod främst av att minska förlusterna när systemet endast driver på två hjul och de övriga hjulparen endast överför låga kraftmoment, d... View more
Share - Bookmark