publication . Bachelor thesis . 2011

Minimering av momentförluster i en hypoidväxel

Eriksson, Claes;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik
  • Country: Sweden
Abstract
Syftet med detta projektarbete var att minska energiförlusterna i Getrag All Wheel Drives hypoidväxlar (se kapitel 7.2.3). Uppdraget bestod främst av att minska förlusterna när systemet endast driver på två hjul och de övriga hjulparen endast överför låga kraftmoment, detta förhållande benämns draggmoment. För att kunna utvärdera och peka på förbättringsområden var första steget i arbetet att lokalisera och värdera enskilda komponenter som tillförde förluster. De ingående komponenter som studerades grundligt var lager, Kuggkontakt, olja och tätningar. Värderingen av komponenternas respektive förlustbidrag erhölls genom provning och beräkningar. Provningen bestod...
Subjects
free text keywords: Hypoidväxel, verkningsgrad, friktion, lager, förspänning, friktionsförluster, lagerförluster, Tribology (Interacting Surfaces including Friction, Lubrication and Wear), Tribologi (ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning), Applied Mechanics, Teknisk mekanik
Related Organizations

TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER ..................................................................... 15 [3] Österlin, Kenneth, 2003 första upplagan. Design i fokus. Malmö: Deleke Grafiska AB [4] Ulrich, Karl T, Eppinger, Steven D, 2008 fjärde upplagan international edition. Product design and development. Singapore: McGraw-Hill [5] Jacobson, Staffan, Hogmark, Sture, 1996 första upplagan. Tribologi friktion, smörning och nötning. Arlöv: Berlings [6] Sunnersjö, Staffan, 1999 andra upplagan. Fem i praktiken. Uddevalla: MediaPrint [7] Björk, Karl, 2001 femte upplagan. Formler och tabellsamling. Spånga: Karl Björks förlag [8] SKF, 2006 Katalog 6000 SV. Huvudkatalog skolupplaga. Sverige [9] ISO/TR 14179-2, 2001-08-01 första upplagan. Thermal load carrying capacity. Schweiz [10] Olsson, Karl-Olof, 2006 första upplagan. Maskinelement. Slovenien: Korotan 0.37

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue