Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin;
(2009)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
  • Subject: Business studies | Företagsekonomi

Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert.... View more
Share - Bookmark