publication . Bachelor thesis . 2016

Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

Niyonkuru, Elsie Diane;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger till grund för denna undersökning. 14 semistrukturerade intervjuer genomfördes i Rwanda för insamlingen av data och en intervjuguide utformades för att underlätta intervjupro...
Subjects
free text keywords: Albinism, coping, discrimination, health, sub-Sahara Africa, diskriminering
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue