publication . Bachelor thesis . 2007

Att utforma en teknisk manual : Med tillhörande riktlinjer

Runvall, Linda; Parantainen, Satu;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2007
  • Publisher: Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling
  • Country: Sweden
Abstract
Vi, Linda Runvall och Satu Parantainen, har gjort vårt examensarbete för företaget Leine & Linde i Strängnäs. De tillverkar pulsgivare som används inom industrin. Examensarbetet bestod av att göra om en befintlig manual och skriva guidelines (riktlinjer) till Leine & Lindes personal. Under vårt examensarbete har vi använt oss av våra kunskaper inom informationsdesign. Rune Pettersson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola, beskriver ämnet informationsdesign såhär: ”In order to satisfy the information needs of the intended receivers information design comprises analysis, planning, presentation and understanding of a message- its content,...
Subjects
free text keywords: manual, teknik, layout, Other Computer and Information Science, Annan data- och informationsvetenskap
Related Organizations

På några ställen har vi avstavat ord. Då är det viktigt att tänka på hur ordet är bildat. Om inte avstavningen sker på rätt ställe kan det vara svårt för användaren att förstå vad det står (Mårdsjö, 1986, s. 65-66). Åkerlund, J-O. (1992). Att skriva om teknik. Sala: Jan-Olof Åkerlund Information AB Porathe, T. (2006-12-18). Målgruppsanalys och utprovning. Mälardalens högskola.

Any information missing or wrong?Report an Issue