Att inte ha något val : Kvinnors upplevelser av att leva med primär hjärntumör

Bachelor thesis Swedish OPEN
Flodström, Fridah;
(2018)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Hälsa och välfärd
  • Subject: Nursing | Omvårdnad

Bakgrund: Anhöriga till personer med hjärntumör upplever att livet förändras i samband med diagnos. Anhöriga som tar på sig vårdarrollen är ofta främmande inför vårdandet och behöver därför stöd och information från sjukvårdspersonal så att patienten kan få en optimerad... View more
Share - Bookmark