Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

Bachelor thesis Swedish OPEN
Salman Kanbar, Ahmad;
(2012)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
  • Subject: Customer Relationship Management | CRM | profitability | Handelsbanken | lönsamhet

Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt e... View more
Share - Bookmark