Employer branding på Q-Med : En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare

Bachelor thesis Swedish OPEN
Nilsson, Stina; Ljungmark, Erik;
(2011)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
  • Subject: Employer branding | employer brand | employer value propositions | arbetsgivarvarumärke | företagsspecifika värden | Business studies | Företagsekonomi

Sammanfattning "Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare" Datum: 19 januari, 2011 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för hållbar samhälls‐ och t... View more
Share - Bookmark