Bryr sig konsumenter om CSR? - En studie om vilka samband som finns mellan företagets samhällsansvar och konsumentvärdet inom klädkonsumtion.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Åström, Jenny-Maria; Haddad, Wendelina; Rabi Navarro, Rosalia;
(2016)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Subject: CSR | CSR-aktiviteter | värde | konsumentvärde

Abstract - Do consumers care about CSR? A study about the relation between corporate social responsibility and consumer value when purchasing clothes. Date: May 26th, 2016 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS Institution: School of Business, Societ... View more
Share - Bookmark