publication . Report . 2019

Frivillighetens arena : Frivilligas erfarenheter av mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet

Holmgren, Jessica; Tegnestedt, Charlotta; Rodriguez, Marita;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund I mitten på 2010-talet befann sig runt 65 miljoner människor på flykt runt om i världen på grund av krig, katastrofer och väpnade konflikter. Många människor flydde för sina liv och sökte skydd och fristad i Europa och Sverige. På lokal nivå anlitades ofta rödakorskretsar i det humanitära bemötandet och omhändertagandet av dessa människor. Delvis var detta en ny situation och erfarenhet för frivilligarbetare. Syfte Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilli...
Subjects
free text keywords: Röda Korset, frivilliga, frivillighet, lokal, global, migration, global omvårdnad, Nursing, Omvårdnad
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue