När kön gick från särskild till likställd diskrimineringsgrund i "världens mest feministiska samhälle" : En diskursanalys om hur könsdiskriminering framställs i riksdagsdebatten kring förslaget om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning

Bachelor thesis Swedish OPEN
Polhage, Daniela;
(2009)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
  • Subject: könsdiskriminering | sammanhållen diskrimineringslagstiftning | feministiska perspektiv | jämställdhet | gender mainstreaming | diskursanalys | diskurs | statsvetenskap | Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) | Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Sweden is seen as one of the world’s most feminist societies. In January 2009 all grounds of discrimination were merged into a common law; Diskrimineringslagen. This paper examines representations of gender discrimination, linked to feminist perspectives, in the Parliam... View more
Share - Bookmark