publication . Bachelor thesis . 2013

Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Country: Sweden
Abstract
Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhet i bokföring till bokföringsbrott? Vilka faktorer bidrar till detta? Syfte: Att undersöka hur näringsidkarens oaktsamhet i bokföringen kan vara en av orsakerna till bokföri...
Subjects
free text keywords: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare
Related Organizations

Aktiebolagslag. (SFS 2005:551). Stockholm: Riksdagen

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue