Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

Bachelor thesis Swedish OPEN
Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat;
(2013)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Subject: Bokföringsbrott | oaktsamhet | bokföringsskyldighet | god redovisningssed | Ekobrottsmyndigheten | Skatteverket | konkursförvaltare

Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? ... View more
Share - Bookmark