publication . Bachelor thesis . 2016

UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

Åkerblom, Jacob;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik
  • Country: Sweden
Abstract
Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar och specificera i vilken typ av företagsnätverk lösningen bäst appliceras. Undersökningen börjar med en utredning av dagens organisationsnätverk för att kunna utföra en jäm...
Subjects
free text keywords: nätverk, WAN, SD-WAN, SDN
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue