Seasonal snow storage for space and process cooling

Book English OPEN
Skogsberg, Kjell;
(2005)
  • Publisher: Luleå tekniska universitet

Kylanvändningen i världen har ökat markant de senaste decennierna. Detta beror bl.a. på ökande befolkningsmängd, industrialisering och komfortkrav samt fler elektriska apparater. De senaste decenniernas byggnadsutformning har dessutom i många fall lett till ökade kylbeh... View more
Share - Bookmark