Simone de Beauvoirs feminism : De digitala spelen idag

Bachelor thesis Swedish OPEN
Alesö, Rikard ; Widén, Fredrika (2013)
  • Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign
  • Subject: feminism | filosofi | digitala spel | jämställdhet | media | Human Computer Interaction | Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) | Media and Communications | Medie- och kommunikationsvetenskap

Detta kandidatarbete utgår ifrån två stycken frågeställningar kopplade till feminism: ”Hur kan Simone de Beauvoirs feminism gestaltas i digitala spel?” och ”Vad finns det för typiska könsroller i dagens digitala spel?”. För att svara på dess frågeställningar studerade vi de Beauvoirs bok ”Det Andra Könet”, utförde spelanalyser samt delade ut skriftliga intervjuer till spelare. Resultaten blev en prototyp till ett digitalt spel vars handling är en direkt inspiration ifrån utvalda kapitel från Simone De Beauvoirs bok ”Det Andra Könet”. Vi avser att detta spel kan bli ett exempel för framtida speldesigners hur man kan utveckla spel på ett alternativt sätt och även att digitala spel kan bli ett nytt medium för filosofer att bruka.
Share - Bookmark