Simone de Beauvoirs feminism : De digitala spelen idag

Bachelor thesis Swedish OPEN
Alesö, Rikard; Widén, Fredrika;
(2013)
  • Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign
  • Subject: feminism | filosofi | digitala spel | jämställdhet | media | Human Computer Interaction | Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) | Media and Communications | Medie- och kommunikationsvetenskap

Detta kandidatarbete utgår ifrån två stycken frågeställningar kopplade till feminism: ”Hur kan Simone de Beauvoirs feminism gestaltas i digitala spel?” och ”Vad finns det för typiska könsroller i dagens digitala spel?”. För att svara på dess frågeställningar studerade v... View more
Share - Bookmark