Att leva med malign hjärntumör : En patografistudie

Bachelor thesis Swedish OPEN
Nordberg, Linnéa; Yngve, Elin;
(2016)
  • Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa
  • Subject: Malign hjärntumör | Livsvärld | Upplevelse

Bakgrund: I Sverige insjuknar varje år 1300 personer i en hjärntumör. Genom de subjektivasymtom som hjärntumören medför kan livet förändras. Biverkningar efter olika behandlingarkan även de medföra förändringar som påverkar hur det är att leva samt en persons livsvärld.... View more
Share - Bookmark