Livet med hjärntumör- en personlig upplevelse

Bachelor thesis Swedish OPEN
Nilsson, Emelie; Gummesson, Sara;
(2014)
  • Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa
  • Subject: Hjärntumör | livssituation | person | upplevelse

Bakgrund: Hjärntumör är en cancersjukdom som kan sätta sig på olika ställen i hjärnan. Beroende på var tumören sitter får personen olika symtom. Även biverkningar efter operation kan ge fysiska symtom. Hjärntumör påverkar personers upplevelser av livssituationen olika v... View more
Share - Bookmark