Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

Bachelor thesis Swedish OPEN
Persson, Jasmin ; Lundbladh, Mia (2015)
  • Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för teknik och estetik
  • Subject: Light | Portrait | Illusion | Identity | Digital art | The impressionist | Rembrandt | Ljus | Porträtt | Identitet | Digitala illustrationer | Impressionismen

Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men f... View more
Share - Bookmark