Arbetstidsförkortning : för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Hultberg, Jenny; Klarenius, Karna; Liljekvist, Per;
(2004)
  • Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management
  • Subject: Arbetstidsförkortning

Bakgrund: Redan på 1700-talet diskuterade Owen att det inte var bra att ha barn som arbetade långa arbetspass i treskift. Detta synsätt införde han på sin fabrik, vilket han fick mycket kritik för. Först 1962 väcktes tanken på 6-timmars arbetsdag i Sverige. Sedan dess h... View more
Share - Bookmark