Digital Materia

Bachelor thesis Swedish OPEN
Lindgren, Marcus ; Richey, Emma (2014)
  • Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för teknik och estetik
  • Subject: Digital Materia | Platon | Filosofi | Postmodernism | Grafik | Kreativ Applikation | Digital Matter | Plato | Philosophy | Graphics | Creative Application | Human Computer Interaction | Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) | Pedagogy | Pedagogik | Media and Communications | Medie- och kommunikationsvetenskap

Med tankar från pedagogen Montessori och filosoferna Platon och Baudrillard har detta arbete behandlat frågor om datorn och dess betydelse för en grafiker. Frågeställningen formulerades efter hand och lydde tillslut: ”Hur kan materia te sig i digital form?” Forskningen resulterade i en hypotes för hur digital materia skulle födas i datorn: genom att blanda två uppsättningar av data, såsom två genuppsättningar tillsammans skapar en ny organism. Under produktionen utvecklades därmed en metod för hur en grafiker ska kunna skapa tillsammans med en dator. Syftet är att ge andra grafiker ett nytt sätt att se på digital grafik. With thoughts from philosophers such as Montessori, Plato and Baudrillard this thesis has dealt with questions regarding the significance of computers for the graphic artist. The problem, or the question at issue, developed over time into: “What would be the digital equivalent to matter?” The research resulted in a theory of how matter could be born inside a computer: by combing two separate forms of data, just like a new organism is created with the combination of genetic codes. During the production phase a method for how a graphic artist could work with the computer rather than at the computer was established. The purpose of this method is to broaden the graphic artist’s view on digital graphics. Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.
Share - Bookmark