Digital Materia

Bachelor thesis Swedish OPEN
Lindgren, Marcus; Richey, Emma;
(2014)
  • Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för teknik och estetik
  • Subject: Digital Materia | Platon | Filosofi | Postmodernism | Grafik | Kreativ Applikation | Digital Matter | Plato | Philosophy | Graphics | Creative Application | Human Computer Interaction | Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) | Pedagogy | Pedagogik | Media and Communications | Medie- och kommunikationsvetenskap

Med tankar från pedagogen Montessori och filosoferna Platon och Baudrillard har detta arbete behandlat frågor om datorn och dess betydelse för en grafiker. Frågeställningen formulerades efter hand och lydde tillslut: ”Hur kan materia te sig i digital form?” Forskningen ... View more
Share - Bookmark