Anhörigas upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen när deras barn vårdas för hjärntumör.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jönsson, Ida; Gullstrand, Isabell;
(2014)
  • Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa
  • Subject: cancersjukdom | innehållsanalys | närstående | patografier

Bakgrund: En av de vanligaste cancersjukdomarna hos barn är hjärntumör. När ett barn fått diagnosen hjärntumör påverkas inte bara barnet utan även de anhöriga. Mötet med anhöriga är av stor betydelse då det visat sig att det sjuka barnets anhöriga blir djupt involverade... View more
Share - Bookmark