Exploration of graphene addition and boron doped nanocrystalline diamond transparent electrodes for charge transport enhancement in polymer-based solar cells and light emitting diodes

Doctoral thesis English OPEN
Robaeys, Pieter;
(2015)

Organische zonnecellen vormen een opkomende technologie in het domein van fotovoltaïsche energie-conversie en onderscheiden zich van klassieke Siliciumzonnecellen door o.a. volgende kenmerken: mechanische flexibiliteit (‘plooibare’ zonnecellen), esthetische mogelijkhede... View more
Share - Bookmark