Beeldverwerking met de Micron Automatic Processor

Master thesis Dutch; Flemish OPEN
Goyens, Frank (2017)
  • Publisher: tUL

Deze thesis is een onderzoek naar toepassingen binnen beeldverwerking op de Micron Automata Processor hardware. De hardware wordt vergeleken met populaire hedendaagse hardware. Ook bevat dit onderzoek nuttige informatie en strategieën voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Bevindingen in dit onderzoek omvatten proof of concept algoritmes en een praktische toepassing.
Share - Bookmark