publication . Report . 2021

Biomasseproduksjon og foredling fra jordbruket i Rogaland. Grunnlag for beregning av måloppnåelse i bioøkonomistrategien

Dombu, Siri Voll; Hjelt, Anna Landrø;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Aug 2021
  • Publisher: NIBIO
  • Country: Norway
Abstract
Rogalands bioøkonomistrategi for 2018-2030 har konkrete målsetninger om å øke biomasseproduksjonen, foredlingen fra jordbruket og grønnsaksproduksjonen i fylket. I denne rapporten kartlegges nåsituasjonen av ulike produksjoner. Det er brukt flere eksisterende, åpent tilgjengelige statistikker for å måle volum og verdi. Oppdragsgiver kan hente oppdaterte data med jevne mellomrom for å måle utviklingen og vurdere måloppnåelse...
Subjects
free text keywords: Jordbruk, Agriculture, Bioøkonomi, Bio-economics, Verdiskaping, Value createion, Næringsmiddelindustri, Food processing industry, VDP::Andre landbruksfag: 919, VDP::Other agricultural sciences: 919
Any information missing or wrong?Report an Issue