publication . External research report . 2019

Finnprikkauren på Hardangervidda. Årsrapport 2018

Fjellheim, Arne; Tysse, Åsmund; Gåsdal, Ove; Stakseng, Herman;
Open Access Miscellaneous
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: NORCE Norwegian Research Centre AS
  • Country: Norway
Abstract
Rapporten beskriver resultater fra overvåking av bestanden av finprikkaure, som lever i et avgrenset område nordvest i nedbørfeltet til Numedalslågen på Hardangervidda. Forsuring medførte at situasjonen for denne bestanden var kritisk for noen tiår siden. Ved en kombinasjon av tiltak, der kalking og utsetting av finprikkaurens næringsdyr (skjoldkreps, Lepidurus arcticus og marflo, Gammarus lacustris) var hovedelementer, er bestanden i dag livskraftig. Den er imidlertid sårbar. Overvåking av bestanden og dens omgivelser er derfor nødvendig. Spesielt gjelder dette forsuringssituasjonen i området. Mageinnholdet av auren viser at skjoldkreps nå er vanlig i finprikka...
Related Organizations
Download from
NORCE Research Archive
External research report . 2019
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue