publication . Doctoral thesis . 2004

Arazi tesviyesi projelerinin hazırlanmasında coğrafi bilgi sistemi (GIS)'nin kullanım olanakları üzerine bir araştırma

Demirtaş, Çiğdem;
Open Access Turkish
  • Published: 19 Nov 2004
  • Publisher: Uludağ Üniversitesi
  • Country: Turkey
Abstract
Yüzey sulama yöntemlerinin seçiminde, arazinin eğimi önemli bir etkendir. Bu koşul göz önüne alınmadığında, su kaybı, toprak erozyonu, besin maddelerinin yıkanması ve bunlara bağlı olarak ürün azalması sorunları ortaya çıkabilmektedir. Yüzey sulama yöntemlerinin, tarım alanlarına başarı ile uygulanıp, sulamadan beklenen yararın elde edilebilmesi, çoğu kez arazinin tesviye edilerek sulamaya hazırlanmasına bağlıdır. Bu çalışmada, arazi tesviyesi projelerinin hazırlanmasında kullanılan, farklı tesviye düzlem eğimi ve kazı-dolgu hacimleri belirleme yöntemlerinde, coğrafi bilgi sisteminin kullanım olanakları araştırılmıştır. Arazi tesviyesi projelemesi kapsamında, Co...
Subjects
free text keywords: Arazi tesviyesi, Tesviye düzlemi, Kazı-dolgu hacmi, Ağırlık merkezi, Coğrafi bilgi sistemi (CBS), Sayısal yükseklik modeli (SYM), Land leveling, Leveling plane, Cut-fill volume, Centroid, Geographical information systems (GIS), Digital elevation model (DEM)
Related Organizations
Download from
Açık Erişim@BUU
Doctoral thesis . 2004
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue