publication . Part of book or chapter of book . 2015

Коришћење обновљивих извора енергије у оквиру домаћинстава у руралним подручјима

Аранђеловић, Милош; Виденовић, Александар;
Open Access Serbian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет
  • Country: Serbia
Abstract
Употреба обновљивих извора енергије све више добија на значају у погледу остваривања енергетских уштеда и смањења емисије CO2. Законски оквир и различите развојне стратегије Републике Србије, на основу потенцијала које она има на овом пољу, применом неког система доприносе остваривању одређених погодности, првенствено у погледу пореских олакшица. Истраживање се односи на коришћење обновљивих извора енергије у руралним подручјима с циљем пружања увида у реалне могућности примене одређених система. Рурална подручја у основи карактеришу специфичне географско - топографске и природне одлике, због чега она представљају идеалан полигон за проверу одређених сазнања из ...
Subjects
free text keywords: Обновљиви извори енергије, Соларна енергија, Соларни колектори, Рурална подручја, Београд
Related Organizations
Funded by
MESTD| Studying climate change and its influence on environment: impacts, adaptation and mitigation
Project
  • Funder: Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia (MESTD)
  • Project Code: 43007
  • Funding stream: Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue