CIYÊ EQÎDENAMYAN DI EDEBIYATA KURDÎ Û PERWERDEHIYA MEDRESEYÊN DE

Article Kurdish OPEN
Yıldız, Ayhan;
(2018)
  • Publisher: Nûbihar Akademî
  • Subject: Kelam, ‘Eqîde, Mutezîle, Eş‘erî, Maturîdî, Felsefe, ‘Eqîdenameyên Kurmancî, Soranî, Goranî û Kirmanckî

Ji wan berhemên ku ruknên îmanê yên dînê Îslamê ji xwe re kirine mijar re ‘eqîdename dihê gotin. Van cure berhemên edebî-dînî, hîna di serdema Sahabîyan de dest pê kirîye û her ku dem bi ser de derbas bûye, wek şaxekî xweser ê zanistên Îslamî ketîye nav geşedanê. Çawa k... View more
Share - Bookmark