ESTETÎKA HELBESTA KURDÎ YA NETEWEYÎ

Article Kurdish OPEN
Ergün, Zülküf;
(2017)
  • Publisher: JUOZ
  • Subject: Estetîka, Helbesta Kurdî, Helbesta Neteweyî

KURTÎYA LÊKOLÎNÊ: Çemka estetîkê di berhemên edebî de di çarçoveya form, naverok û binyada berhemên edebî de tê gengeşekirin û bi çendîn şêweyên cuda tê pênasekirin. Helbesta neteweyî ji ber ku li ser hizra hevgirtina civakî û siyasî ya îdeolojiya neteweyî tê d... View more
Share - Bookmark