publication . Master thesis . 2010

Ohjelmistoyritysten globalisoitumiskäytännöt kulttuurinäkökulmasta

Wesslin, Ville;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2010
  • Country: Finland
Abstract
Tutkimus tehtiin STEP-projektin yhteydessä, Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä. STEP-projekti on Tekesin rahoittama Jyväskylän yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön yhteistyöprojekti. Projekti tutkii globalisoituvaa ohjelmistoteollisuutta ja kulttuuria ilmiönä ohjelmistotyön yhteydessä. Työssä perehdytään suomalaisen ohjelmistoteollisuuden erityispiirteisiin, globalisaatioon taustatekijöineen ja globalisaation vaikutuksiin ohjelmistotyölle. Varsinaiseksi tutkimusongelmaksi tämän työn osalta muodostui kompetenssin siirto ohjelmistoyrityksissä, jotka harjoittavat globaalia ohjelmistokehitystä useassa eri yksikössä. Tutkimus teh...
Subjects
free text keywords: Tietotekniikan koulutusohjelma
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue