publication . Master thesis . 2015

Kohti sovinnontekoa : miten journalistit ja journalismi voivat edistää sovinnon syntymistä konfliktin jälkeen?

Saraste, Anna;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Country: Finland
Abstract
Tämä pro gradu -tutkimus tarkastelee teorian ja empiiristen esimerkkien avulla, millä keinoilla journalistit julkisuuden ammattilaisina sekä journalismi instituutiona voivat vaikuttaa konfliktin jälkeisen rauhan vaalimiseen ja sovinnonteon aloittamiseen. Tutkimus on teoriaa luova. Se esittelee aiempia löydöksiä konflikteja koskevasta uutisoinnista ja tarkastelee raportointia ohjaavia eettisiä koodistoja. Viestintätutkimuksen rinnalle tuodaan havaintoja julkisuuden roolista konfliktin jälkeisissä tilanteissa rauhan- ja konfliktintutkimuksen piiristä. Näiden kahden teoriaperinteen synteesinä määritellään sovintojournalismin käsite, jota testataan kolmen empiirisen...
Subjects
free text keywords: journalismi, konfliktit, konfliktinratkaisu, sovinnonteko, etiikka, Tiedotusoppi - Journalism and Mass Communication
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue