publication . Master thesis . 2006

Toimintamallien kehittäminen terveyden edistämisen hankkeissa - ymmärrys, suunnittelu ja arviointi

OJANIEMI, KAROLIINA;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2006
  • Country: Finland
Abstract
Tutkimus kohdistui sellaisiin Terveyden edistämisen keskuksen kautta rahoitusta saaneisiin hankkeisiin, joiden hankerahahakemuksissa oli luvattu kehittää toimintamalli väestön terveyden edistämiseksi. Terveyden edistämisen hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja ei ole tutkittu aiemmin, joten niiden kehittämisestä, käytöstä tai vaikuttavuudesta ei ole aikaisempaa tietoa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, mitä hankkeiden työntekijät ymmärsivät toimintamallin käsitteellä, miten toimintamalleja oli suunniteltu ja arvioitu hankkeissa ja ketkä osallistuivat toimintamallin kehittämisprosessiin. Aineisto koostui 11 teemahaastattelusta, jotka oli tehty puhelimit...
Subjects
free text keywords: Kansanterveystiede - Public Health
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue