publication . Master thesis . 2006

Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen somaattisilla ajanvarauspoliklinikoilla hoitohenkilökunnan arvioimana

ELORANTA, ANNA-MAIJA;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2006
  • Country: Finland
Abstract
Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) organisaatiouudistuksen tarkoituksena on pyrkiä asiakaslähtöisyyden ja toiminnan sujuvuuden lisääntymiseen. Tämä merkitsee toimintatapojen uudelleen arviointia käytännön potilastyötä tekevien kohdalla poliklinikoilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten yksilövastuinen hoitotyö toteutuu hoitohenkilökunnan arvioimana somaattisilla ajanvarauspoliklinikoilla sekä arvioida hoitohenkilökunnan asennoitumisen yhteyttä yksilövastuiseen hoitotyöhön. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää osastonhoitajilta saadun tuen yhteyttä yksilövastuisen hoitotyön toteutumiseen poliklinikoilla. Tutkimusaine...
Subjects
free text keywords: Hoitotiede - Nursing Science
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue