publication . Master thesis . 2013

Lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen kulku raskausviikoilla 9-12 ja komplikaatioiden ilmaantumiseen vaikuttavat riskitekijät

KOUTTU, MILA;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Country: Finland
Abstract
Lääkkeellinen menetelmä raskauden keskeyttämiseksi on otettu Suomessa käyttöön vuonna 2000, minkä jälkeen sen käyttö on yleistynyt nopeasti. Keskeytysmenetelmä on lähes aina lääkkeellinen, kun keskeytettävä raskaus on kestänyt alle 9 viikkoa tai yli 12 viikkoa. Raskauden keston ollessa 9?12 viikkoa tehdään keskeytyksistä edelleen yli neljäsosa kirurgisesti. Lääkkeellinen menetelmä on kuitenkin osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi myös tässä raskauden vaiheessa, vaikkakin keskeytys on hieman hitaampi, lääkityksen tarve on suurempi sekä haittavaikutukset yleisempiä kuin aikaisemmilla raskausviikoilla. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin lääkkeellisen raskauden...
Subjects
free text keywords: Lääketiede - Medicine
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue