publication . Report . 2018

Pelaajabarometri 2018 : Monimuotoistuva mobiilipelaaminen

Kinnunen, Jani; Lilja, Pekka; Mäyrä, Frans;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Tampereen yliopisto
  • Country: Finland
Abstract
Uudistettu Pelaajabarometri tarjoaa yhä tarkemman ja kokonaisvaltaisemman kuvan pelaamisesta Suomessa. Täysin uusina osioina vuoden 2018 kyselyyn on otettu mukaan kysymykset eSports-kilpapelaamisesta, pelaamiseen liittyvien mediasisältöjen tuottamisesta ja kuluttamisesta sekä pelaamiseen liittyvistä asenteista. Saadut tulokset piirtävätkin aiempaa monimuotoisemman ja yksityiskohtaisemman kuvan pelaamisen sisällöistä ja peliharrastuksen muodoista. Johtuen aiemmista muutoksista kyselylomakkeessa tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia vanhempien, ennen vuotta 2015 tehtyjen barometritutkimusten kanssa, mikä on syytä pitää mielessä tuloksia tulkittaessa, mutta t...
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue