publication . Report . 2009

Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis

Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Eythórsson, Einar; Søreng, Siri Ulfsdatter; Tømmervik, Hans; Kristiansen, Amund;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Tombre, I.M., Madsen, J., Eythorson, E., Søreng, S.U., Tømmervik, H. & Kristiansen, A. 2009. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis. - NINA Rapport 431. 36 s. Den regionale miljøforvaltningen i Nord-Trøndelag har stimulert til en intensivering av høstjakten på kortnebbgås. Den Svalbard-hekkende kortnebbgåsbestanden bruker regionen på høsttrekket, der de beiter spillkorn på stubbåker. De fleste grunneiernes motivasjon for til-retteleggelse av jakten er ønsket om å redusere bestanden. Bestanden har økt de siste tiår og forårsaker store konflikter med landbruksinteressene i regionen. Bestandsøkologiske ...
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, jakt, gjess, arealbruk, landbrukskonflikter, gåseforvaltning, tverrfaglighet, hunting, geese, land use, agricultural conflicts, goose management, interdisciplinary
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue