publication . Report . 2013

Ulven i Østmarka. En velkommen innflytter?

Skogen, Ketil; Krange, Olve;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: NINA
  • Country: Norway
Abstract
For å undersøke hva folk som bor nær Østmarka (skogområdet mellom Oslo og Øyeren) mener om at ulven har etablert seg der, har NINA foretatt en undersøkelse blant 900 per-soner i oslobydelene Alna og Østensjø, som ligger inntil Østmarka, og 500 personer i kommunene Enebakk og Rælingen, som ligger på den andre siden. Blant folk som bor rundt Østmarka, er det flere tilhengere enn motstandere av å ha ulv i marka. Oppslutningen om ulven er større i de to oslobydelene enn i Enebakk og Rælingen: I osloutvalget er 60 prosent fornøyd med å ha ulven der, 17 prosent er nøytrale og 21 pro-sent liker det ikke. I Enebakk/Rælingen er det 45 prosent som liker at ulven er tilbak...
Subjects
free text keywords: Oslo, Enebakk, Rælingen, Østmarka, ulv, holdninger, NINA Rapport
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue