publication . Report . 2016

Stamlakskontroll 2015

Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Balstad, Torveig; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merete Hagen;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 19 May 2016
  • Country: Norway
Abstract
Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Balstad, T., Eriksen, L. B. & Spets, M. H. 2016. Stamlakskontroll 2015. - NINA Rapport 1266. 14 s. I henhold til Miljødirektoratets retningslinjer for utsetting av anadrom fisk utarbeidet i 2014 ble skjell fra all stamlaks sendt inn til Veterinærinstituttet for registrering, arkivering og skjellanalyse. Utfra vekstmønster i skjellene ble laks klassifisert som villaks, rømt oppdrettslaks, utsatt (kulti-vert) eller usikker. Stamlaks klassifisert som rømt oppdrettslaks ble ikke godkjent, mens de andre ble fortløpende videresendt til NINA for genetisk analyse for mulig opphav i rømt oppdrettslaks. I alt ble skjell fra 2625 laks fra 61...
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, laks, stamfisk, kultivering, rømt oppdrettslaks, skjellanalyser, genetiske analyser, Norge, atlantic salmon, broodstock, stocking, escaped farmed salmon, scale analysis, genetic analysis, Norway
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue