publication . Report . 2017

Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016

Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor G.; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Museth, Jon; Rønning, Lars; Sægrov, Harald;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Sundt-Hansen, L. E., Berg, O.K., Bremset, G., Davidsen, J.G., Heggberget, T.G., Hellen, B.A., Kambestad, M., Museth, J., Rønning, L. & Sægrov, H. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016. – NINA Rapport 1298, 46 sider. I 2016 ble det gjennomført ulike fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen på strekningen mellom Namsskogan sentrum og Åsmulfossen, samt garnfiske i terskelbassenget oppstrøms Namsskogan sentrum, samt i hølen ved Bjørnstadfossen. Undersøkelsene har hovedfokus på bestandene av småblank og er en videreføring av et undersøkelsesprogram som ble startet opp i 2014. Undersøkelsene utføres i samarbeid mellom Norsk institut...
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, Laksefisker, Karpefisker, Laks, Relikt laks, Småblank, Aure, Ørekyt, Bestandsstatus, Forekomst, Utbredelse, Habitatbruk, Vassdragsregulering, Introduksjon, Fremmede arter
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue