publication . Report . 2016

Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka

Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 25 Nov 2016
  • Country: Norway
Abstract
Hagen, D., Evju, M., og Rød-Eriksen, L. 2016. Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka. - NINA Kortrapport 30. 23 s. I 2015 ble det etablert en rekke nye skogsreservater i Oslomarka med et generelt lavere restriksjonsnivå på bruk enn normalt i naturreservater. Det gjelder likevel en generell bestem-melse om at ingen må foreta noe som forringer verneverdiene. Fylkesmannen i Oslo og Akers-hus (FMOA) ønsker mer kunnskap om sårbarhet og effekter av ferdsel i de nye skogsreservatene for å kunne drive god forvaltning. Norsk institutt for naturforskning (NINA) er i ferd med å utvikle en modell for sårbarhetsvurdering av verneom...
Subjects
free text keywords: NINA Kortrapport, dyreliv, ferdsel, forvaltning, sårbarhet, vegetasjon, sensitive enheter, fauna, human use, management, sensitive units, vegetation, vulnerability
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue