publication . Report . 2016

Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II – jakten fortsetter ...

Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Stabbetorp, Odd; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 16 Jun 2016
  • Country: Norway
Abstract
Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Stabbetorp, O., Staverløkk, A., Westergaard, K.B., Ødegaard, F. & Gjershaug, J.O. 2016. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II - jakten fortsetter... – NINA Rapport 1256. 115 s. Planter og terrestriske invertebrater utgjør de to største gruppene av fremmede arter i Europa. Fremmede arter er definert som arter, underarter eller lavere taksa som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial, herunder arter som har kommet som blindpassasjerer under transport/forflytting av mennesker, dyr, planter og varer. Antall fremmede arter registrert i et land i Europa er korrelert med landenes...
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, fremmede arter, karplanter, invertebrater, importkontainere, jordprøver, feltundersøkelser, lysfeller, importsteder, alien species, vascular plants, invertebrates, import containers, soil samples, field surveys, light traps, import-sites
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue