publication . Report . 2020

Utredning av mulig kalkingsbehov for å ivareta storørretbestanden i Flagstadelva

Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind; Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Linløkken, Arne N.; Høgberget, Rolf; Johnsen, Stein I.;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Olstad, K., Garmo, Ø., Austnes, K., Kaste, Ø., Linløkken, A.N. Høgberget, R. & Johnsen, S.I. 2020. Utredning av mulig kalkingsbehov for å ivareta storørretbestanden i Flagstadelva. NINA Rapport 1915. Norsk institutt for naturforskning. Flagstadelva i Hamar kommune ble kalket i perioden 1994 – 2014. Som en følge av redusert tilførsel av sur nedbør ble kalkingen avsluttet både her og i andre vassdrag i Hedmark. Avslutningen av kalkingen i 2014 ble fulgt opp med overvåking som er rapportert i NIVA-rapport (Garmo mfl. 2019). Rapporten utelukket ikke at vannkvaliteten i Flagstadelva kan være negativt påvirket av forsuring, og at det har negativ virkning på ørretens r...
Subjects
free text keywords: mjøsørret, kalking, vannkvalitet
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue