publication . Report . 2010

Utfordringer, suksessfaktorer og lønnsomhet for innlandsfiske innen verdikjedene yrkesfiske og fisketurisme. En kunnskapsoversikt

Vorkinn, Marit; Krokann, Knut; Hagen, Svein Erik; Museth, Jon; Dervo, Børre Kind; Aas, Øystein;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Vorkinn, M., Krokann, K., Hagen, S. E. Museth, J., Dervo, B. og Aas, Ø. 2010. Utfordringer, suksessfaktorer og lønnsomhet for innlandsfiske innen verdikjedene yrkesfiske og fisketurisme - NINA Rapport 553. 62 s. Denne rapporten har som mål å summere opp eksisterende kunnskap og erfaringer om næringutvikling knyttet til innlandsfiske. Rapporten baserer seg i all hovedsak på en litteraturgjennomgang, der det særlig er lagt vekt på å studere ulike planer og satsningsprosjekter, og det som foreligger av evalueringer av dette. I tillegg presenterer rapporten to nye foretaksøkonomiske analyser av hhv turistfiske og yrkesfiske. Gjennomgangen viser at verdikjedene knytt...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue