publication . Report . 2018

Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017

Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Holthe, E., Bremset, G., Berg, M & Jensås, J.G. 2018. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1484. Norsk institutt for naturforskning. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag å evaluere reetableringstiltak for laks og sjøaure etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodacty-lus salaris i Vefsna. Oppdraget fra Statkraft Energi AS har en varighet på fem år (2014-2018), og dette er den fjerde årsrapporten fra prosjektet. Arbeidet omfatter: 1) analyse av rognutlegging inkludert kartlegging av overlevelse av utlagt rogn, 2) ungfiskundersøkelser på utvalgte stasjoner i vassdraget, 3) reg...
Subjects
free text keywords: laks, sjøaure, voksenfisk, ungfisk, overvåking, reetablering, Gyrodactylus salaris, kultivering, rognutlegging, NINA Rapport, :Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue