publication . Report . 2008

Halvveis til Soria Moria : Ikke-kommersielle velferdstjenester, politikkens blinde flekk?

Sivesind, Karl Henrik;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Institutt for samfunnsforskning
  • Country: Norway
Abstract
Soria Moria-erklæringen, som er plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fra 2005, har bidratt til å fremme den frivillige sektorens identitet gjennom å sette «En ny og helhetlig frivillighetspolitikk» på dagsordenen. Når det gjelder frivillige organisasjoner som utfører tjenester på velferdsfeltet er målet at «frivillig sektor fortsatt skal ha gode vilkår for å yte ikke-kommersielle tjenester». I lang tid har imidlertid endringer i administrasjon og styringsformer innen helse, utdanning og sosiale tjenester vært gjenstand for omfattende politiske diskusjoner. Hovedskillelinjene har gått mellom politi...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue