publication . Report . 2014

Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg

Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Institutt for samfunnsforskning
  • Country: Norway
Abstract
Formålet med rapporten er å vurdere effekten av en eventuell innføring av personvalg ved stortingsvalg. Først vurderes dette med utgangspunkt i tidligere forskning på, og erfaringer med, personvalgordninger. Dernest gjennomføres det simuleringer basert på data fra norske valg, hvor man varierer personvalgordningen, og ser hvilke utslag ulike ordninger har. Rapporten viser at personvalg ved stortingsvalg kunne få konsekvenser for hvordan norsk politikk fungerer. Men på mange områder vil effektene kunne bli relativt begrensede. Omfanget av disse effektene vil også være avhengig av den konkrete utformingen av en personvalgordning: en lav sperregrense og en mulighet...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue