publication . Article . 2014

Arbeidsinnvandring - varig gevinst?

Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Norway
Abstract
Siden EØS-utvidelsen i 2004 har vi opplevd en ekstraordinær stor tilstrømning av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. I 2012 var det 122 000 personer fra de nye EU-landene som var yrkesaktive i Norge med arbeidsinntekt over folketrygdens grunnbeløp (for tiden 88.370 kroner). Det tilsvarte nesten 5 prosent av sysselsettingen. Østeuropeerne har åpnet flaskehalser i den norske økonomien, gitt nordmenn tilgang til billige tjenester og bidratt til et mer effektivt og fleksibelt arbeidsmarked. Hvorvidt migrasjonen samlet sett representerer en varig gevinst for det norske samfunnet, avhenger også av hvordan innvandrerne tilpasser seg og lykkes i det norske arbeidsmarkedet...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue