publication . Report . 2002

Topplederrekruttering i staten : Betydningen av kvalifikasjoner, nettverk og kjønn

Storvik, Aagoth Elise Lossius;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2002
  • Publisher: Institutt for samfunnsforskning
  • Country: Norway
Abstract
Tema for denne rapporten er topplederrekruttering i staten. I rapporten undersøkes det hvilke kriterier som legges til grunn for rekruttering av toppledere og hvilke trekk som kjennetegner rekrutteringspraksisen. Spesielt legges det vekt på å undersøke konsekvenser av rekrutteringsprosessen for kvinneandelen toppledere i staten. Datamaterialet som ligger til grunn for studien er en spørreskjemaundersøkelse sent til alle de øverste lederene for statlige organisasjoner og deres nærmeste medarbeidere i ansettelsessaker. Når det gjelder rekrutteringskriterier undersøkes det hvilke kvalifikasjonstyper som tillegges mest vekt og hvilke lederegenskaper som tillegges st...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue